co je svazkování

Při podání většího množství zásilek u České pošty s.p. lze získat slevu na poštovném, pokud jsou zásilky předány poště tzv. vysvazkované. Jde o to vytvořit podle daných pravidel z jednotlivých zásilek balíčky směrované přímo na uzly poštovní sítě. Prvky poštovní sítě jsou strukturovány do několika úrovní. Každý prvek má svůj název a je charakterizován rozpětím psč, které obsahuje. Aktuální seznam pošt, doručovacích okrsků a přepravních uzlů poskytuje Česká pošta.

Počet zásilek ve svazku (minimální - maximální) určí pracovníci pošty na základě vzorku konkrétní zásilky, tak aby se s balíčkem dalo snadno manipulovat.

Proces vytváření svazků začíná tvorbou svazků pro prvky sítě na nejnižší úrovni. Zásilky, které nesplní kritérium pro minimální počet nejsou do svazků zařazeny. V dalším kroku se zpracovávají dosud nezařazené zásilky do svazků pro uzly na vyšší úrovni poštovní sítě. Uzly nejvyšší úrovně shromáždí všechny zbývající zásilky.

Výsledkem procesu svazkování je setříděný seznam svazků včetně počtu obsažených zásilek. Pro podání je třeba vytisknout svazovky, seznam svazků a podací doklady. Svazovky obsahují adresování svazku: název uzlu, rozpětí psč a počet kusů ve svazku. Adresní štítky pro zásilky musí být sežazeny podle příslušnosti zásilky do svazku.

software fogo

Fogo je aplikace plně implemetující výše popsané funkce pro zásilky typu OP a TZ (obchodní psaní a tiskové zásilky). Součástí programu je číselník prvků poštovní sítě. Počet zpracovaných zásilek není omezen. Počet expedic je také neomezený.

Hlavní funkce programu jsou:

  • - otestování souboru adres před importem na přítomnost platného psč
  • - načtení adres ve formátu XLS (po dohodě lze změnit na CSV, DBF, TXT, ...)
  • - nastavení minimálního a maximálního počtu kusů ve svazku pro každé zpracování samostatně
  • - tvorba svazků podle pravidel České pošty
  • - tisk adres a svazovek
  • - tisk podacích dokladů - seznamu svazků a seznamu obchodních psaní nebo tiskových zásilek
  • - export adres a svazovek v datové podobě ve formátu XLS (lze změnit na CSV, DBF, ... )

Adresní štítky jsou seřazeny tak, aby zásilky bylo možné okamžitě přiřadit ke svazku. Každá zásilka ví, do jakého patří svazku a zná své pořadí ve svazku.

Cena základní verze programu je 27 000 Kč bez DPH. Základní verze obsahuje definované rozhranní pro import dat. Rozšíření v podobě jinak definovaného rozhranní, změn v tisku štítků nebo obálky jsou řešeny dohodou.

Po dohodě můžeme Fogo rozšířit o další varianty uvedených funkcí, příp. o nové funkce - např. načtení dat z různých zdrojů a kódových stránek. Také export dat může být upraven dle vašich potřeb. Na adresní štítek může být doplněn tisk čárového kódu.

další služby

V případě jednorázového podání nebo i opakovaného podání menšího počtu zásilek může být pro vás koupě softwaru nerentabilní. V takovém případě můžeme vaše data jednorázově i opakovaně zpracovat u nás. Cena je dána dohodou na základě objemu dat a rozsahu dalších prací.