realizované projekty

od roku 1993 jsme se podíleli na řadě projektů. Zde uvádíme nejvýznamější z nich, které jsme realizovali jako komplexní dodávky od analýzy, návrhu řešení, vytvoření programového kódu, případně i dodávky a instalace hardwaru a počítačových sítí.
Webové projekty jsou uvedeny na stránce webové stránky.

fogo

systém pro zpracování provozních činností střediska Postservis Praha. Zpracování adresních údajů poskytnutých velkými podavateli. Propojení s automatickými balícími linkami.

bondy

evidence podejů hromadných podavatelů na podací poště Praha 025.

bahama

vedení agendy individuálního a fakturovaného předplatného novin a časopisů.

borneo, hawaii, kalimantan

komplexní dodávka zařízení pro výcvik a testování obsluhy kódovacích pracovišť k automatickým třídicím linkám pro různé druhy zásilek (AEG, Siemens, Müller-Martini). Zařízení je provozováno v třídicích centrech v Praze - Malešicích, Plzni, Olomouci a v Brně.

arran

program pro vytváření modelů z výsledků průzkumu přepravních proudů listovních zásilek.

erinn

program pro modelování poštovní přepravní sítě. Pracuje na základě dat z datového skladu o denních podejích jednotlivých druhů balíků na všech poštách v ČR.